Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране - 28 November 2016 - II СУ "Проф. Никола Маринов"
Начало » 2016 » Ноември » 28 » Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране
09:22
Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране

На 22.11.2016 г. се проведе родителска среща на пилотните паралелки І д, ІІ в, ІІІ б, ІV б клас при II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, които работят по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Присъстваха лектори от Центъра за кариерно ориентиране към РУО Търговище, които разясниха целите на програмата. 

 

 

 

 

Йорданка Филева – главен учител

Категории: Кариерно ориентиране | Views: 628 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar