II СУ "Проф. Никола Маринов" - ПРИЕМ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПРИЕМ  

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища сл...
За учебната 2017 - 2018 г

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища сл...
За учебната 2017 - 2018 г

На вниманието на учениците, кандидатстващи след VII клас
Заявленията на учениците за кандидатстване след VII клас ще се приемат...

Последователност на действията при кандидатстване след основно образование за уч...
Последователност на действията при кандидатстване след основно образование за учебната 2016-2017 година

Последователност на действията при кандидатстване след VII клас за учебната 2016...
Последователност на действията при кандидатстване след VII клас за учебната 2016-2017 година

Ред за приемане на ученици в I клас за учебната 2016/2017 година
Ред за приемане на ученици в I клас за учебната 2016/2017 година