II СОУ "Проф. Никола Маринов" - II СОУ "Професор Никола Маринов"
Добре дошли!
„Знанието е нашата сила, успехът нашата цел“

Празникът на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ за пореден път събра любителите на театралното изкуство. На 13.ХІ.2014 г. в актовата зала...
Доклад от Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата при Второ СОУ ,,Проф.Никола Маринов“ гр.Търговище
Информация за проведените инициативи във Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“ относно Национална кампания за опазване здравето и живота...
На 15 и 16.ХІ.2014 г. Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе домакин на обучителен семинар на тема "Разработване на...
„Това е урок за култура, за забравени ценности, за една постигната мечта. Това не е история, а житейска мъдрост...”
Клуб „Евронавигатор“ бе учреден на 13.ХІ.2014 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, с ученици от гимназиален етап, във...
Безценни и неповторими! Изключителни детски творби представят малките художници в изложба на Второ СОУ...
По случай патронния празник на училището първокласниците на II СОУ "Професор Никола Маринов" експонираха фото-изложба на тема ...


„Училище на бъдещето”

1 0 0.0

БНТ - Модерни класни ст...

1 0 0.0

„Заедно" -- една н...

1 0 0.0

Проект УСПЕХ -- Фото-ки...

1 0 0.0

Проект УСПЕХ -- Фото-ки...

1 0 0.0

Благотворителен кулинар...

1 0 0.0

Студио "Реклама, ц...

3 0 0.0

СТУДИО „Реклама и цифро...

1 0 0.0

Фото - кино клуб ,,Обек...

1 0 0.0Посещение на НИХМ в гр. Варна

На 16.06 учениците от клуб Метеорология посетиха НИХМ в гр. Варна. В метеорологичния парк те разгледаха уредите за измерване на налягане...


Заключителна представителна изява на клуб "Добротворчес...

Заключителна представителна изява на клуб "Добротворчество"


Финалнa представителна изява на клуб „Хартиен свят”

Учениците от ІІІ в клас активно участваха в дейността на Клуб „Хартиен свят”, с ръководител Маринела Колева. С желание и интерес...


Заключителна представителна изява на клуб „Екология“- V...

На 12.06.2014 г. във фоайето на І етаж във ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“ се проведе заключителна представителна изява на клуб „Екология“- V...