II СОУ "Проф. Никола Маринов" - II СОУ "Професор Никола Маринов"
Добре дошли!
„Знанието е нашата сила, успехът нашата цел“

На 26.01.2015 г. се проведе междинна представителна изява на клуб „Компютърни анимации и уеб сайтове”, към ІІ СОУ ”Проф. Н. Маринов”...
Category:"УСПЕХ"
На 27.01.2015 г. във ІІ СОУ ”Проф. Н. Маринов” гр. Търговище се проведе междинна представителна изява на клуб „Анимации, дизайн и уеб...
Category:"УСПЕХ"
Отчет на комисията по БДП в края на първи учебен срок за учебната 2014/2015 г.
137 години от Освобождението на Търговище
Седмично разписание за II срок на учебната 2014/2015 г.
„Родовата памет разказва“ – това бе темата на урока по български език и литература, който на 22.01.2015 г. организираха учениците от...
На 15.01.2015 год. във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище се състоя междинна представителна изява на клуб ,, Празничен календар“..
Category:"УСПЕХ"
На 15.01.2015 год. във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище бе проведена междинна представителна изява на клуб ,,Празнуваме заедно“..
Category:"УСПЕХ"


Търговище - нашата исто...

1 0 0.0

„Училище на бъдещето”

1 0 0.0

БНТ - Модерни класни ст...

1 0 0.0

„Заедно" -- една н...

1 0 0.0

Проект УСПЕХ -- Фото-ки...

1 0 0.0

Проект УСПЕХ -- Фото-ки...

1 0 0.0

Благотворителен кулинар...

1 0 5.0

Студио "Реклама, ц...

3 0 0.0

СТУДИО „Реклама и цифро...

1 0 0.0Междинна представителна изява на клуб „Компютърни анима...

На 26.01.2015 г. се проведе междинна представителна изява на клуб „Компютърни анимации и уеб сайтове”, към ІІ СОУ ”Проф. Н. Маринов”...


Междинна представителна изява на клуб „Анимации, дизайн...

На 27.01.2015 г. във ІІ СОУ ”Проф. Н. Маринов” гр. Търговище се проведе междинна представителна изява на клуб „Анимации, дизайн и уеб...


Клуб “ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР‘‘

На 15.01.2015 год. във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище се състоя междинна представителна изява на клуб ,, Празничен календар“..


Клуб “Празнуваме заедно‘‘

На 15.01.2015 год. във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище бе проведена междинна представителна изява на клуб ,,Празнуваме заедно“..