II СОУ "Проф. Никола Маринов" - II СОУ "Професор Никола Маринов"
Добре дошли!
„Знанието е нашата сила, успехът нашата цел“

На 26.11.2014 г. учениците от клуб „Евронавигатор“ на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ град Търговище организираха своята поредна изява...
Отбелязвайки със своя инициатива Международния ден без тютюнопушене, учениците от ІХ г клас на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр...
Димана Стефанова, ученичка в ІХ г клас, профил Природоматематически”, на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище участва в...
С повишен интерес учениците от ІХ г клас, профил „Природоматематически”, на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище се запознаха с...
Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” стана част от Световната седмица по предприемачество, която е инициатива на...
Седмично меню в стола на училището
Празникът на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ за пореден път събра любителите на театралното изкуство. На 13.ХІ.2014 г. в актовата зала...
Доклад от Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата при Второ СОУ ,,Проф.Никола Маринов“ гр.Търговище


„Училище на бъдещето”

1 0 0.0

БНТ - Модерни класни ст...

1 0 0.0

„Заедно" -- една н...

1 0 0.0

Проект УСПЕХ -- Фото-ки...

1 0 0.0

Проект УСПЕХ -- Фото-ки...

1 0 0.0

Благотворителен кулинар...

1 0 0.0

Студио "Реклама, ц...

3 0 0.0

СТУДИО „Реклама и цифро...

1 0 0.0

Фото - кино клуб ,,Обек...

1 0 0.0Посещение на НИХМ в гр. Варна

На 16.06 учениците от клуб Метеорология посетиха НИХМ в гр. Варна. В метеорологичния парк те разгледаха уредите за измерване на налягане...


Заключителна представителна изява на клуб "Добротворчес...

Заключителна представителна изява на клуб "Добротворчество"


Финалнa представителна изява на клуб „Хартиен свят”

Учениците от ІІІ в клас активно участваха в дейността на Клуб „Хартиен свят”, с ръководител Маринела Колева. С желание и интерес...


Заключителна представителна изява на клуб „Екология“- V...

На 12.06.2014 г. във фоайето на І етаж във ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“ се проведе заключителна представителна изява на клуб „Екология“- V...