Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2017 » Април » 21 » ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС
08:25
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС

| ПРОФИЛ |


| ХУМАНИТАРНИ НАУКИ | | ПРИРОДНИ НАУКИ | | МАТЕМАТИЧЕСКИ |  | МУЗИКА | | ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО|


ПРОФИЛ
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература
История и цивилизация
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК
Английски език
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ ПО
Български език и литература и Математика
БАЛООБРАЗУВАНЕ
Сбор от: утроенатa оценка от теста по български език и литература, оценката от теста по математика; оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за основно образование.
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ МЕСТА
1 26

 


 

ПРОФИЛ
ПРИРОДНИ НАУКИ
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК
Английски език
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ ПО
 Български език и литература и Математика
БАЛООБРАЗУВАНЕ
Сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика; оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  от свидетелството за основно образование.
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ МЕСТА
1 26

 


 

ПРОФИЛ
МАТЕМАТИЧЕСКИ
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
Математика
Информатика
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК
Английски език
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ ПО
Български език и литература и Математика
БАЛООБРАЗУВАНЕ
Сбор от: оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика; оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование.
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ МЕСТА
1 26

 

 


 

ПРОФИЛ
МУЗИКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
Музика Изобразително изкуство
Български език и литература Български език и литература
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК
Английски език Английски език
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
ЧРЕЗ ТЕСТ ПО
Български език и литература и Математика  Български език и литература и Математика 
ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО
Музика Изобразително изкуство
БАЛООБРАЗУВАНЕ
Сбор от: оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от проверката на способности по музика; оценките по музика и български език и литература от свидетелството за основно образование. Сбор от: оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от проверката на способности по изобразително изкуство; оценките по изобразително изкуство и български език и литература от свидетелството за основно образование.
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
1
БРОЙ МЕСТА
13 13

 

Заповед № РД 06-143/29.03.2017г. на началника на РУО за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.

КОНТАКТИ

Категории: Прием в 8 клас | Views: 1931 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar