Начало » Правилници и наредби
1 2 3 4 »

Политика за подобряване и развитие на процеса
на обучение по математика в прогимназиален етап

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:76 | Added by:Rebi | Date:06.02.2017 | Коментари (0)

Свободни места в паралелките
на Второ СУ "Проф.Н.Маринов"
към 04.05.2017г.

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:104 | Added by:Rebi | Date:23.01.2017 | Коментари (0)

 

Наименование word pdf
Приложение №5 - потвърждение при отсъствие поради медицински причини документ документ
Приложение №6 - потвърждение при отсъствие поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование документ документ

 

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:650 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА
В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:195 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ВЪВ II СУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:130 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
НА II СУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:126 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:231 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА
РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
УЧЕБНА 2016/2017 г.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:154 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
2016-2020 г.

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:225 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
НА II СУ "ПРОФ. НИКОЛА. МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:159 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ
ВЪВ II СУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ"
2016/2017 ГОДИНА.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:132 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)