Начало » 2016 » Ноември » 20 » ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
14:02
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към II СУ „Професор Никола Маринов “

В качеството си на председател на обществения съвет към II СУ "Професор Никола Маринов", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 28.11.2016 г., от 17:30 в дирекцията на II СУ "Професор Никола Маринов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Обществения съвет към II СУ "Професор Никола Маринов"

2. Запознаване с Програмата за кариерно ориентиране на учениците от Второ СУ "Професор Никола Маринов", гр. Търговище и с дейността на клуб "Кариера" по проект BG05M2OP001-2.001-0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование", финансирана по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Категории: Обществен съвет | Views: 76 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar