Работна среща по проект за кариерно ориентиране - 28 October 2016 - II СУ "Проф. Никола Маринов"
Начало » 2016 » Октомври » 28 » Работна среща по проект за кариерно ориентиране
15:11
Работна среща по проект за кариерно ориентиране

На 28 октомври 2016 г. в дирекцията на II СУ „Проф. Никола Маринов“ членове на педагогическия екип по по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и класни ръководители на пилотни паралелки по проекта се срещнаха с представители на Центъра за кариерно ориентиране, гр. Търговище. На срещата бяха обсъдени въпроси, касаещи графика за изпълнението на дейностите по апробиране на Програма за кариерно ориентиране на учениците за идващите два месеца, както и методически казуси. 

 

 

Категории: Кариерно ориентиране | Views: 106 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar