[ Ново съобщение · Членове · Правила на форума · Търсене · RSS ]
II СОУ "Професор Никола Маринов"
 ForumThreadsRepliesUpdates
Ученически форум
6 18
Thread: За или против униформите?
Posted by: teod2006tgbg
УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ
2 5
Thread: „Бежанците от Сирия – отгово...
Posted by: RebiAdditional information
Visitors: 2  (members - 0, guests - 2)
All-time high attendance 105 reached on Неделя, 23:30, 29.03.2020.
Forum statistics
Total of 8 threads created, which have 23 replies.
416 members registered. Greetings to our new member smilkovk.
Happy Birthday!
Nik(33)