[ Ново съобщение · Членове · Правила на форума · Търсене · RSS ]
II СОУ "Професор Никола Маринов"
 ForumThreadsRepliesUpdates
Ученически форум
6 18
Thread: За или против униформите?
Posted by: teod2006tgbg
УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ
2 5
Thread: „Бежанците от Сирия – отгово...
Posted by: RebiAdditional information
Visitors: 0  (members - 0, guests - 0)
All-time high attendance 94 reached on Понеделник, 13:02, 22.04.2019.
Forum statistics
Total of 8 threads created, which have 23 replies.
409 members registered. Greetings to our new member pepaka199.
Happy Birthday!