Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПРИЕМ  

Информаци я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас
Информаци я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

График на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство и музи...
Граяфик на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика

Електронен прием в първи клас
Ръководство за работа с електронната система за родителите

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В IX КЛАС
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В IX КЛАС

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС

Училищен график за дейностите по приема в ПЪРВИ клас за учебната 2017/2018г.
Училищен график за дейностите по приема в ПЪРВИ клас за учебната 2017/2018г.