Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Адрес:
гр. Търговище, 
Бул. Трайко Китанчев № 39
E-mail: sou_2@abv.bg
------------------------------------------------
Телефон:
Директор - 0601 / 6-48-93
Галя Панайотова - Директор
Нели Минчева - Технически сътрудник
------------------------------------------------
Пом. - директор - 0601 / 6-49-60
Галина Йорданова - Помощник - директор по учебната дейност
Пламен Иванов - Помощник - директор по учебната дейност
Елеонора Панайотова - Помощник - директор по учебната дейност
Даниела Трендафилова - Помощник - директор по административно - стопанската дейност
------------------------------------------------
Канцелария/Счетоводство - 0601 / 6-48-94
Елена Димитрова - Счетоводител
Живка Божинова - Завеждащ администартивната служба
Теменужка Горчева - Технически секретар
------------------------------------------------
Администратор на сайта - 0893693204
Мехмед Реби
E-mail - mehmed.rebi@gmail.com
 

 

Форма за връзка с нас
 
Име и фамилия *:
Вашият e-mail *:
Относно:
Текст на съобщението: