Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2008 » Юни » 17 » Ред за приемане на ученици в І клас
15:07
Ред за приемане на ученици в І клас

З А П О В Е Д

№ А-396/16.04.2007 г.

 

На основание чл.147, ал.1, т.1 и т.9 от ППЗНП и във връзка с Писмо №398/12.04.2007 г. на РИО – град Търговище и решение на Педагогически съвет – Протокол № 8/ 16.04.2007 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

Реда за приемане на ученици в І клас, както следва:

1. Критерии за подбор на ученици:

1.1. Наличие на друго дете /брат, сестра/, обучаващо се във ІІ СОУ “Професор Никола Маринов”;

1.2. Родител, работещ във ІІ СОУ “Професор Никола Маринов”;

1.3. Деца със специални образователни потребности, за обучението на които е необходима достъпна архитектурна среда;

1.4. Близост до училището /потвърждава се с адресна регистрация/

1.5. Близост до местоработата на родител

2. Необходими документи:

2.1. Заявление по образец на ІІ СОУ “Професор Никола Маринов”

2.2. Оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група /подготвителен клас/. Ако детето не е посещавало подготвителна група /клас/, родителят декларират писмено обстоятелството, че не са подали заявление за записване в друго училище

2.3. Акт за раждане на ученика - ксерокопие

2.4. При необходимост – удостоверяване на адресната регистрация на ученика

3. График на дейностите по прием в І клас:

3.1. Приемане на заявления и необходимите документи за записване – до 30.05.2007 г.

3.2. Записване на децата в І клас – 30.05.2007 г. – 15.06.2007 г.

3.3. Разпределението на първокласниците по паралелки – 30.06.2007 г.

 

 

 

ДИРЕКТОР: Г.Панайотова

Категории: Правилници и наредби | Views: 1248 | Добавено от: 123 | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar