Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2008 » Ноември » 15 » СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
16:32
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Министерството на образованието и науката обявява състезание за най-интересна тестова задача за държавните зрелостни изпити по:
 • чужди езици – английски, немски, френски, испански, италиански, руски
 • математика
 • история и цивилизация
 • география и икономика
 • предметен цикъл „философия”
 • физика и астрономия
 • химия и опазване на околната среда
 • биология и здравно образование
Състезанието е за всеки учебен предмет и предметен цикъл „Философия” поотделно.

В състезанието може да участват ученици от IX до XII клас.
Състезанието се провежда от 15 ноември 2008 г. до 15 февруари 2009 г.
Краен срок за подаване на тестовите задачи е 15 февруари 2009 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ФОТОАПАРАТ!

Наградените участници ще се обявят на интернет страницата на МОН.

Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:
 • да са в съответствие с учебното съдържание и с оценяваните компетентности, посочени в учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит;
 • да следват модела на тестови задачи от примерния изпитен вариант и от пробния държавен зрелостен изпит за съответния учебен предмет и предметен цикъл (учебно-изпитната програма, примерен тест и тест от пробния държавен зрелостен изпит на всеки учебен предмет и предметен цикъл са публикувани на интернет страницата на МОН);
 • да са ясно формулирани;
 • да не съдържат фактологични грешки.
Участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана. Ако е заимствана, следва да посочат източника.

Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите:
 • За задачите с посочени възможности за отговор:
  • буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г);
  • верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.

   Пример:
   6. Първата българска фабрика е открита в:
   А) София
   Б) Габрово
   +В) Сливен
   Г) Казанлък
 • За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.

  Пример:
  3. Иван написал на картончета цифрите от 1 до 9 по следния начин: цифрата 1 на две картончета, цифрата 2 на три картончета, цифрата 3 на четири картончета и т.н. След това сложил картончетата в кутия. Вероятността на първото произволно изтеглено картонче да има нечетна цифра е ..........................................
  Отговор: 5/9
 • В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви.

  Пример:
  14. Кое от посочените вещества НЕ е химично съединение?
  А) озон
  Б) белтък
  В) син камък
  Г) сода за хляб
 • Задачите, които са придружени от схеми, графики, карти, илюстрации и т.н., да дават възможност за лесен достъп до илюстративния материал.
 • Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf.
Задачите ще бъдат оценявани от отделни комисии по всеки учебен предмет и предметен цикъл според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в състезанието се съгласяват тестовите задачи да бъдат използвани от МОН за целите на съответния държавен зрелостен изпит.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail: testove@mon.bg,
както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес:
Дирекция „Политика в общото образование”,
МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 462 – Любка Алипиева.
Категории: Конкурси | Views: 1331 | Добавено от: 123 | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar