Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2008 » Ноември » 15 » КОНКУРС ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА 7. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА
16:39
КОНКУРС ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА 7. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за най-интересна тестова задача по БЕЛ и математика.

В конкурса може да участват ученици от VІІ до ХІІ клас.
 Състезанието се провежда всеки месец от 15 ноември 2008 г. до 15 февруари 2009 г.
Тестови задачи се изпращат до 15-то число всеки месец.
Краен срок за подаване на тестови задачи за последния месец е 15 февруари 2009 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ФОТОАПАРАТ!

Наградените участници ще се обявят на интернет страницата на МОН.

І. Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:
 • да са в съответствие с учебното съдържание за 7. клас;
 • да са с четири възможности за отговор или с кратък свободен отговор;
 • да са ясно формулирани;
 • да не съдържат фактологически грешки;
 • да имат само един верен отговор;
 • участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана.
ІІ. Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите
 1. За задачите с четири възможности за отговор:
  o буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г);
  o верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.
  Пример:
  1. Кое от изреченията е сложно по състав?
  +А)
  Всички отидоха да гледат световното първенство.
  Б)
  Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
  В)
  Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
  Г)
  Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.
 2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.
  Пример:
  1. Преди две години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?
  отговор: 8
 3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви.
  Пример: Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?
 4. Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf.
Задачите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в конкурса се съгласяват те да бъдат използвани от МОН за целите на външното оценяване.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail: testove@mon.bg,
както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес:
дирекция „Политика в общото образование”,
МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 462 – Любка Алипиева
Категории: Конкурси | Views: 1338 | Добавено от: 123 | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar