Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2009 » Февруари » 9 » Националното ученическо състезание на тема: “БЪЛГАРСКИТЕ СТОЛИЦИ”
09:11
Националното ученическо състезание на тема: “БЪЛГАРСКИТЕ СТОЛИЦИ”

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

за провеждането на Националното ученическо състезание на тема:

“БЪЛГАРСКИТЕ СТОЛИЦИ”

посветено на 130-годишнината от обявяването на София за столица на България

 

Цели на състезанието:

1. Да насочи вниманието на учениците към историята, културноисторическото наследство и съвременния облик на българските столици и проекциите им в днешно време.

2. Да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и изява на личните им качества.

3. Да предизвика по-голям обществен интерес към историческите факти и към умението на младото поколение да ги преосмислят от позициите на съвремието.

 

             І Участници:

Ученици / от ІІІ до ХІІ клас / от страната, които желаят да демонстрират публично своите знания свързани с темата. Участниците са разпределени в три възрастови групи. В националното състезание участват отборите победители в регионалните състезания, като всеки регион има право да изпрати по един петчленен отбор от първите две възрастови групи и един екип (от 3 до 5 души) от трета възрастова група.  

             ІІ Съдържание:

Всяка група се състезава в отделна подтема:

първа група /ІІІ – ІV клас/ - “Историческото наследство в столиците на България”. Акцентът се поставя върху историята на градовете.

втора група /V-VІІІ  клас/- “Столичани за своя град”. Акцентът е върху личностите, свързали името си с някоя от столиците, дейността им по времето, когато градът е бил столица, и съхраняването на спомена за тях в днешна България.

трета група /ІХ – ХІІ клас/ - “Град-лице; град-пример”. Акцентът се поставя върху значението на столицата в съответния период и представата на участниците за столицата на бъдещето.

ІІІ Ред на състезанието:

Състезанието се провежда в три кръга. Отборното представяне допуска в регламентираното време допълнение на отговора от други членове на отбора. Ако след приключването на трите кръга някои от отборите, заемащи първите места, имат равен брой точки, те ще се състезават в допълнителен кръг за излъчване на отбор победител.

Всеки отбор трябва да подготви кратко /до 1 минута/ представяне на региона, училището и отбора, което да оповести при началото на националното състезание.

 

ІV. Оценяване:

Участниците ще бъдат оценявани от жури по точкова система.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

СЪДЪРЖАНИЕ – пълнота, точност, яснота по конкретната формулировка (0 – слабо; 1 – средно; 2 – отлично). При теста всеки верен отговор получава по 1 т.

ПРЕДСТАВЯНЕ – убедителност, артистичност, използване на допълнителни елементи, работа в екип (0 – слабо; 1 – средно; 2 – отлично)

ВРЕМЕ - спазено – 2 т., малко просрочено – 1 т., не стига за същината на отговора – 0 т.

СПЕЦИФИЧНИ - умение за подбор от предоставените материали, творчески подход, естетичност на изпълнението, обвързване на изображенията и мотото с темата на кръга.

Забележка: Критериите са общи за всички участници. Журито ще отчита възрастовите особености и спецификата на задачите за всяка възрастова група и за всеки кръг.

 

      V. Награждаване:

    Всички отбори, участници в националния кръг, получават грамота за участие.

    Обявяват се отборите, класирани на първите 10 места.

    Класираните на първите три места във всяка възрастова група получават колективни награди.

    Ръководителите на наградените отбори получават право да кандидатстват за пета квалификационна степен.

       VI. Организационно обезпечаване:

Националното състезание ще се проведе на 7 и 8 май 2009 г. /четвъртък и петък/ в Националния дворец на децата - София, бул.”Александър Стамболийски” № 191.

Заявките за участие се приемат до 15 април 2009 г. на адреса на НК „Родолюбие“ - София 1124, ул. „Н. Ракитин“11 или на e-mail nkrodolubie@abv.bg. Заявките трябва да съдържат списък на участниците и техните ръководители, времето за престой в София на отделните отбори или на цялата група, начина за придвижване до София (с обществен или собствен транспорт), броя на нощувките и нощуващите (по дати), други данни за престоя (ако има такива). На базата на тази информация организаторите подготвят графика за представянето, за придвижването и настаняването на групите.

  1. Препоръчителен списък на литература и други източници на информация:

Андреев, Й., Ив. Лазаров, Пл. Павлов. Кой кой е в Средновековна България. С., Просвета, 1999

Гаврилова, Р. 100 неща, които трябва да знаем за културата на България /пространството и образите/. Световна библиотека, С., 2008.

Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация  за 5 клас. С., Просвета – София АД, 2006

Кушева, Р. и колектив. История и цивилизация за 6 клас. С., Азбуки – Просвета, 2007

Пътеводител България. С., Тангра ТанНакРа ИК, 2006

Пътеводител София. С., Тангра ТанНакРа ИК, 2003

София – 120 години столица. С., Акад. изд. „М. Дринов“, 2000

http://www.sofia.bg/history_content.asp - официалният сайт на Столична община с историческа справка и статии

http://www.museum-preslav.com/index.html - сайт на историческия музей в Преслав

http://www.museum-shumen.psit35.net/k5.html - материали за Плиска

http://www.babavida.vidin.net/ - за Видинската крепост

http://www.pravoslavieto.com – за старите български столици

Категории: Конкурси | Views: 2551 | Добавено от: 123 | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar