Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2009 » Август » 23 » Международен конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”
17:49
Международен конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”

СТАТУТ

 

на международния конкурс за рисунка "Тъпан бие, хоро се вие”

в рамките на ХІІ празници на духовите оркестри

"Дико Илиев” – Монтана’ 2010

 

Конкурсът за рисунка "Тъпан бие, хоро се вие” е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри "Дико Илиев”. Негов организатор е Община Монтана в партньорство с обединен детски комплекс «Ние, врабчетата» - Монтана.

Конкурсът за рисунка "Тъпан бие, хоро се вие” цели да провокира вниманието на подрастващите към самите празници, към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към музикално-танцовото богатство на родината им. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства за съхраняване на културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят.

а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:

-         І възрастова група – от І до ІV кл.;

-         ІІ възрастова група - от V до VІІІ кл.

Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ  възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 април 2010 г. в стая 406, ул. "Извора” 1, Общинска администрация - Монтана.

б/ Журирането се осъществява от компетентно жури, съставено от 4 члена и председател. То ще заседава на 5 април 2010 г. и ще обяви в същия ден резултатите от конкурса.

в/ Критерии за оценка :

-         естетически качества на рисунката;

-         самостоятелност на работата;

-         идеен замисъл.

г/ Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група:

-         I        място -       100 лв., статуетката на празниците и грамота

-         II       място -       60 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота    

-         III     място -       40 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота    

- Колективна награда (за училище, извънучилищно звено, школа по изкуствата, клуб): Диплом за изключително успешно комплексно представяне

Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка " Тъпан бие, хоро се вие” ще бъдат връчени в тържествена обстановка при откриването на ХІІ празници на духовите оркестри "Дико Илиев” на 10 май 2010 г. На церемонията ще бъде поканен и Министърът на културата, който по традиция е патрон на празниците. В случай, че децата от чужбина не могат да присъстват, на церемонията по награждаването ще бъдат поканени културните аташета на посолствата на съответните страни, за да получат наградата им.

Творбите на отличените деца ще бъдат предадени на ХГ "Кирил Петров” и зачислени към фонда на галерията в раздел "Детско изкуство”.

Творбите на участниците, класирани на първите 50 места ще бъдат показани на изложба в експозиционна зала "Кутловица” на дружество на художниците "Тенец” – Монтана.

          д/ Организация на конкурса.

Като организатори Община Монтана и ОДК "Ние, врабчетата” поемат ангажимента за разгласа на конкурса чрез писма до училищата, школите и ОДК в страната, и прес-съобщения до медиите.

Община Монтана поема отговорността за събиране на рисунките, а ОДК "Ние, врабчетата” - за организиране на журирането; осигуряване на грамотите, дипломите и връчването на наградите; подреждането на изложбата от детски творби; разгласа на резултатите от конкурса. Община Монтана поема  разходите по престоя по време на празниците на 10, 11 и 12 май 2010 г. /2 хранодни и 2 нощувки/ на участниците, класирани на първо място в І и ІІ възрастова група, както и на един възрастен придружител /учител или родител/, който ще пристигне с детето победител на празниците.

 

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА*

За участие в конкурса „Тъпан бие, хоро се вие”

 

Име, презиме, фамилия ..............................................................................................................

Дата на раждане .........................................................................................................................

Представител на .........................................................................................................................

(клуб, школа, институция)

Адрес на институцията: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон: .................................. факс: .....................................e-mail: .......................................

Домашен адрес на участника: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Домашен телефон: ......................................... мобилен телефон .............................................

личен e-mail (на участника или на негов родител): ................................................................

 

___________________________________________________________________________

*Моля, залепете внимателно апликационната форма на гърба на детската рисунка

Категории: Конкурси | Views: 841 | Добавено от: 123 | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar