Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2012 » Април » 18 » Иновационно студио
10:45
Иновационно студио
Иновационно студио за взаимодействието
между учители, експерти, психолози, родители
 
 
 
На 11.04.2012 г. във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище се проведе иновационно студио – една нова квалификационна форма, която обедини усилията на училището и на много други институции, ангажирани с подготовката на младите хора за живота. Участваха 35 учители от ІІ СОУ; екип от РИО Търговище: Даринка Георгиева – началник на отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Стефан Станчев - старши експерт по организация на средното образование, Димитър Петров – старши експерт по български език и литература, Петя Атанасова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование; Грета Тошева – психолог в Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици, родител на ученик от ІІ СОУ; Елена Събева – психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства; Миглена Димова – инспектор в Детска педагогическа стая, родител на ученик от ІІ СОУ; Ивелин Иванов – психолог, ИД директор в ПГИЧЕ Търговище; Стилиян Тенчев – родител и учител в І ОУ Търговище – пилотно училище по иновативната практика; Даниела Лазарова, Виолета Христова, Ани Цанкова, Зоя Мирчева, Елина Богословова, Виолета Драганова – родители на ученици във ІІ СОУ; преподаватели от други училища в града. Всички заедно обсъждаха темата „Апробиране на модел за взаимодействие между преподаватели, експерти от РИО Търговище и психолози във връзка с националното външно оценяване в ІV, VІІ, ХІІ клас”.
 
На първата пленарна сесия модераторът Здравка Радева, главен учител, запозна присъстващите с целите на иновационното студио и с технологията на провеждането му. Даринка Георгиева, ръководител на екипа за иновации - Област Търговище /ЕИОТ/, заяви, че тази инициатива е много добре замислена като модел на взаимодействие между училището и негови партньори с цел изграждане на житейски умения у младите хора. Галя Панайотова, директор на ІІ СОУ, изрази своята благодарност към всички, които реализират на практика готовността си да партнират на училището в подготовката на учениците за национално външно оценяване. Йорданка Филева, главен учител, презентира екипно изследване на тема „Диагностика на компетентностите по български език на учениците от ІХ клас - началото на гимназиален етап 2011/12 уч. г.”
 
Работата на иновационното студио продължи в 4 секции, по технологията „световно кафене”. Всички участници бяха разделени на 4 групи, като всяка група обсъждаше проблемите във всяка секция за определено време. В групите бяха включени преподаватели по различни предмети в начален, прогимназиален и гимназиален етап, психолог, експерт от РИО, родители. Модераторите на отделните секции ръководиха дискусиите по актуални теми: главен учител Йорданка Филева – „Активно учене и критическо мислене”, старши учител Даниела Минчева – „Типови грешки в устната и писмената реч на учениците и тяхното предотвратяване”, главен учител Виолета Драганова – „Способността на младите хора да използват житейските си умения в ситуации, близки до реалните, в контекста на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)”, главен учител Елина Богословова – „Променящият се профил на ученика”. Всеки участник в иновационното студио имаше възможност да коментира проблемите, да дава предложения, да търси решения – в екип с колеги, експерти, психолози, родители.
 
 В творческата почивка всички присъстващи бяха приятно изненадани от изпълнението на група шестокласници. Под ръководството на преподавателката си по литература Зорница Апостолова те драматизираха откъс от книгата „Пипи дългото чорапче”, като показаха на сцената една друга гледна точка за отношенията ученик – учител.
На втората пленарна сесия модераторите представиха изводите от работата по секции. Директорът на училището Галя Панайотова обобщи резултатите, като открои допирните точки и разминаванията между учебните програми и начините за оценяване по PISA. Тя подчерта, че аналитичното мислене и критическото четене трябва да бъдат приоритет на ниво училище, тъй като те обуславят формирането и усъвършенстването на житейските умения на младите хора.
 
Модераторът Здравка Радева благодари на участниците в иновационното студио за отговорното отношение към подготовката на учениците за успешната им реализация живота.
 
Йорданка Филева
Училищен пресцентър
ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” Търговище
 
 
Категории: Иновативни практики | Views: 1498 | Добавено от: MRebi | Rating: 5.0/4
Общо бр. коментари: 0
avatar