Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2012 » Март » 19 » „Готовност на институциите да партнират с младите хора”
11:16
„Готовност на институциите да партнират с младите хора”

На 15.03.2012 г. в зала № 74 на Община Търговище се проведе кръгла маса на тема „Готовност на институциите да партнират с младите хора”, организирана от ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” и ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”по проект "Заедно, задружно, с общи усилия". Присъстваха учители, ученици от гимназиален етап, родители, представители на различни организации. 

Галя Панайотова, директор на училището домакин ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” и член на екипа за иновации – област Търговище /ЕИОТ/, представи целта на кръглата маса - да се уточнят ангажиментите на заинтересованите страни в съвместната им дейност за изграждане на житейски умения у младите хора. В дискусията на тема „С какво и как ще помогнем за придобиване на житейски умения за пътуване в чужбина” се откроиха ангажиментите на заинтересованите страни в следните основни насоки – пътуване на учениците в Европа и света за участие в доброволчески инициативи, за обучение и за работа. Със свои мнения и предложения се включиха представители на много институции: Н. Маджарова – председател на клуб НСО,  М. Жечева – директор на Регионален исторически музей, Д. Илиева – Бюро по труда, М. Кожухарова – ОД на МВР, Вл. Маринов – ДЗИ, д-р Жейнова-Колева – РЗИ, Б. Грозданов – СБА, Д. Алексиев – директор на І ОУ „Христо Ботев” и член на екипа за иновации – област Търговище /ЕИОТ/, В. Симеонов – председател на Училищното настоятелство на ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов”, Ст. Петкова -  главен експерт ОСО Община Търговище, Д. Димитров – представител на Гимназия „Даки Йорданов” Омуртаг, г-н Иванов – пом.-директор на ПГИЧЕ. Учениците от целевата група на ХІ кл. споделиха очакванията си да научат повече за контактите, които могат да осъществяват с различните институции, по повод на пътуване в чужбина - за участие в доброволчески инициативи, за обучение и за работа. Изразиха мнение, че всичко това е много важно за тяхното бъдеще.

Модератор на кръглата маса бе М. Бейтулова, а помощник-модератори - ученици, които изразиха своето желание да разберат как се провежда кръгла маса и как възрастните дискутират по проблеми, касаещи младите хора. Представена бе компютърна презентация по темата на дискусията. Очертаха се тенденциите за бъдеща съвместна работа между училището и заинтересованите страни. Направен бе основният извод от дискусията – училището само няма капацитет да изгради необходимите житейски умения у младите хора за пътуване в чужбина за участие в доброволчески инициативи, за обучение и за работа, то трябва да създаде модел за взаимодействие между заинтересованите страни. 

Всички идеи, предложени и обсъдени на кръглата маса, ще бъдат включени в предстоящия обществен форум, който ще се проведе на 29.03.2012 г.


ФОТОАЛБУМ 

 

Йорданка Филева
Училищен пресцентър на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” Търговище  

Категории: Иновативни практики | Views: 887 | Добавено от: MRebi | Rating: 5.0/4
Общо бр. коментари: 0
avatar