Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2012 » Април » 25 » През погледа на класния ръководител на Vв клас от ІІ СОУ “Проф. Никола Маринов“
10:54
През погледа на класния ръководител на Vв клас от ІІ СОУ “Проф. Никола Маринов“
Идеята е да поставим основите на модел на взаимодействие, в който участниците да се чувстват част от общност, която развива образователната система като подобрява условията за адаптация на ученика към цялото многообразие на живота – училищен и извънучилищен – като помага за изграждането на житейски умения”.
Във връзка с идеята, която се лансира, са важни действията и техният ефект върху заинтересованите страни в краткосрочен план.
Този клас е новосъздадена паралелка, с поведенчески разлики, които са резултат от разликите в личната и семейна култура на учениците.
Затова беше важно да създам топла връзка с родителите , като използвах правото си да ги каня на родителски срещи, и извън графика на училището. Темите бяха насочени единствено към мотивирането на учениците за участие в ползотворен учебен процес и градивно използване на свободното от училище време. Заедно с родителите вземахме решения и следяхме за техните изпълнения. Беше проведена среща с участието на учениците, родителите и класният ръководител. Заедно обсъдихме поведението на учениците по време на учебен процес: Всеки родител и всяко дете взеха отношение по въпроса, набелязани бяха действия за подобряване на дисциплина, отношения между съученици, отношение към преподаватели. Всички тези действия беше необходимо да се извършат в кратък срок, за да се създаде доверие между заинтересованите страни.
 
Последващи действия:
- Контрол върху поведението на учениците, като използвах в рамките на един месец всекидневна анкета ,попълвана от преподавателите .С тяхното любезно съдействие си изградих точна представа за възникващите проблеми .
- Полагане на обществено полезен труд – целият клас се включи / тогава за първи път видях заедно и задружно учениците да се справят с поставена от родителите и класният ръководител задача/. Това ми даде основание да продължа да работя за сплотяването на класа.
 
ЗАЕДНО, ЗАДРУЖНО, С ОБЩИ УСИЛИЯ създадохме художествен спектакъл „ Юнак и мома" – посветен на 1 март, ден на любителското художествено творчество и 3 март – Национален празник на България . Срок за предтавяне на сцена беше 1 март, място- актова зала , публика- пред родителите. С любезното съдействие на Силвия Николова- преподавател по български език и литература и Росица Милкова- преподавател по музика , с много танци учениците показаха какво е колективен творчески труд и достойно сценично поведение.
 
Последващи действия:
-Предложение от класния ръководител за осъществяване на творчески лагер , като идеята е учениците да придобият житейски умения и опит в взаимодействието по между си.
- Водещата заинтересована страна – родителите – е готова на сътрудничество и реално партньорство. - Осъществен е творчески лагер през пролетната ваканция .
Резултати в творчески план : Постановка на нова танцова сюита, възтановяване на фрагменти от спектакъл и др., необходими за развитие на творческите заложби на учениците.
Резултати в придобиване на житейски умения: Начало за изграждане, заедно със заинтересованите страни на класна общност, като градивна частица от училищна общност, която подкрепя и гарантира развитието на всеки ученик. От направената блиц-анкета ясно личи положителното отношение на учениците , желанието им да се включват в живота на класа, да добиват познания, умения и разбира се да развиват личностните си способности.
 
Адаптацията на ученика към цялото многообразие на живота – училищен и извънучилищен е възможна само чрез доверие и взаимното уважение между заинтересованите страни.
Сияна във "f-Blagg0dareniee na G-ja Vasileva imaxxmee naai - sstrax0ttniqq lagerr do segaa ![[sunn]17април в 21:05-Dani Ivanov, Deniz Mustafov, Aylq Aydinova и 6 други харесват това."--- Това е !
Категории: Иновативни практики | Views: 745 | Добавено от: MRebi | Rating: 5.0/2
Общо бр. коментари: 0
avatar