Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » Прием в 8 клас

Информация за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г.  ((обн. - дв, бр. 73 от 16.09.2016 г)

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Прием в 8 клас | Views:1505 | Added by:Rebi | Date:02.06.2017 | Коментари (0)

I. Дата, място и час на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство – VII клас:

1. Дата на провеждане - 02.06.2017г.

2. Място на провеждане:

12 зала – II етаж кабинет Биология

14 зала - II етаж кабинет Химия

3. Начален час – 9,00 ч.

II. Дата, място и час на изпит за проверка на способностите по музика – VII клас:

1. Дата на провеждане - 05.06.2017г.

2. Място на провеждане:

10 Зала - III етаж кабинет Музика

11 Зала - III етаж кабинет Музика

3. Начален час – 9,00 ч.

Прочети още ›››
Category:Прием в 8 клас | Views:938 | Added by:Rebi | Date:18.05.2017 | Коментари (0)

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС

ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
 Хуманитарни науки Български език и литература История и цивилизация
Природни науки Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
Математически Математика Информатика
Музика Музика Български език и литература
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Заповед № РД 06-143/29.03.2017г. на началника на РУО за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.

Прочети още ›››
Category:Прием в 8 клас | Views:2552 | Added by:Rebi | Date:21.04.2017 | Коментари (0)

 

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017 - 2018 г
След завършен VII клас

>>> ДОКУМЕНТ <<<

Информация за графика на дейностите на училищната комисия по прием на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 г.

Училищната комисия по прием на ученици в VIII клас ще извършва дейността си във времето, определено в т. 3, т. 5, т.10 - т. 18 от график за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. (приложение към Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката) всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,30 ч.


Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 

Прочети още ›››
Category:Прием в 8 клас | Views:1834 | Added by:Rebi | Date:15.02.2017 | Коментари (0)

Заявленията на учениците за кандидатстване след VII клас ще се приемат:

за ПЪРВИ ЕТАП на класиране от 16.06. до 21.06.2016 г.

за ТРЕТИ ЕТАП на класиране от 11.07. до 13.07.2016 г.

Работно време на комисиите: 08:00 до 17:30 часа.

Прочети още ›››
Category:Прием в 8 клас | Views:1520 | Added by:Rebi | Date:09.06.2016 | Коментари (0)