Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2014 » Юни » 27 » Публична покана за изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”
10:37
Публична покана за изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”

Наименование на поръчката, дадено от Възложителя: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, състоящ се от 7 кабинета, коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище”, при стриктно спазване на идейния архитектурен проект.

 

Наименование на документа Запис/Преглед

Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане,  изисквания и указания към участниците 

ИЗТЕГЛИ
Образец № 1 - Оферта ИЗТЕГЛИ
Образец № 2 - Декларация ИЗТЕГЛИ
Образец № 3 -Декларация със списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години  ИЗТЕГЛИ
Образец № 4 - Декларация със списък на техническите лица ИЗТЕГЛИ
Образец № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП ИЗТЕГЛИ
Образец № 6 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП ИЗТЕГЛИ
Образец № 7 - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка ИЗТЕГЛИ
Образец № 8 - Предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка ИЗТЕГЛИ
Образец № 9 - Банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане при изпълнение на договор за обществена поръчка ИЗТЕГЛИ
Договор за обществена поръчка - Проект! ИЗТЕГЛИ
Публична покана - Вх. № 9031331 ИЗТЕГЛИ
17.07.2014 г.
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците в обществена поръчка, възложена чрез Публична покана с предмет:„Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, състоящ се от 7 кабинета, коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище” ИЗТЕГЛИ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № Д029/21.07.2014 и КСС ИЗТЕГЛИ
30.09.2014 г.
Освободена гаранция за изпълнение на СМР след изпълнение на договор Д029/21.07.2014 г.
15.10.2014 г.
Окончаятелно плащане за извършено СМР по договор Д029 / 21.07.2014 г. „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД 89 952.30 лв.
Информация по чл. 22б, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор ИЗТЕГЛИ

 


При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 

 

Категории: Профил на купувача (Архив) | Views: 954 | Добавено от: Rebi | Rating: 5.0/1
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar