Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2013 » Март » 19 » Само за учителите на II СОУ "Проф. Н. Маринов"
18:16
Само за учителите на II СОУ "Проф. Н. Маринов"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На  01. и  02. ІV. 2013 год.  ще  се проведе   курс  за  повишаване  квалификацията   на учителите за използване на ИКТ в иновативните педагогически практики
Направления :


І  -ва  група
Тема :,, ИКТ и НВО-7клас и ДЗИ-12 клас”
Обучител:   Венка  Петрова – 01.04.2013 г. /понеделник/ - І етаж от 8,30 ч.

1.Антоанета  Владева
2.Иван  Николов
3.Зорница  Апостолова
4.Здравка  Радева
5.Йорданка  Филева
6.Мария  Илиева
7.Гинка  Русева
8.Татяна  Николова
9.Невяна  Петкова
10.Стефан Димитров
11.Светлана  Василева


ІІ -ра  група
Тема : ,,ИКТ и проектно-базираното обучение”
Обучител:  Мария  Ангелова  – 01.04.2013 г. /понеделник/ - ІІІ етаж от 8,30 ч.

1.Лазарина  Стоянова
2.Рафи  Ахмедов
3.Катя  Цветкова
4.Мария  Вълчева
5.Мариана  Атанасова
6.Нервиш  Мехмедова
7.Гюлфие   Велиева
8.Диана  Стоянова
9.Мевзуне  Бейтулова
10.Иванка  Василева


ІІІ -та  група
Тема : ,, ИКТ и портфолиото на ученика и учителя”
Обучител:  Йоанна Цанкова  – 01.04.2013 г. /понеделник/ - ІІІ етаж от 8,30 ч.

1.Антоанета  Йорданова
2.Елена  Чукарева
3.Галина  Петрова
4.Румянка  Добрева
5.Цветанка  Димитрова
6.Пенка  Асенова
7.Петинка  Василева
8.Петя  Георгиева
9.Виолета  Василева
10.Люба  Колева
11.Виолета  Христова
12.Живка   Жекова 


ІV -та  група
Тема : ,,ИКТ и повишаване  мотивацията на учениците за учене”
Обучител:  Петя  Грудева  – 01.04.2013 г. /понеделник/ - ІІІ етаж от 8,30 ч.

1.Диана  Кирилова
2.Радка  Арабаджиева
3.Антоанета  Радева
4.Петър   Божанов
5.Кирил  Батембергски
6.Диана  Ангелова
7.Галина   Георгиева
8.Райчо  Николов
9.Силвия  Николова
10.Диана   Савова
11.Ивалина  Райкова
Категории: Актуални събщения | Views: 906 | Добавено от: MRebi | Rating: 5.0/1
Общо бр. коментари: 0
avatar