Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2016 » Април » 12 » „Учене чрез правене” във ІІ СОУ Търговище
14:40
„Учене чрез правене” във ІІ СОУ Търговище

Активното учене осигурява висок процент на усвояване на знания, а „ученето чрез правене” стои на върха на пирамидата на познавателния процес. За да усвоят по - добре трудната материя за устройството на неклетъчните и клетъчните форми на живот, учениците от Х г клас на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов”, профил „Природоматематически” в часовете по биология и здравно образование с преподавател Елина Богословова, получиха задача да изработят и презентират макети.

Преди месец бяха формирани шест екипа по двама ученици, които работиха по темите: „Вирус и бактериофаг”, „Прокариотна клетка”, „Митохондрий”, „Хлоропласт”, „Растителна клетка”, „Животинска клетка”. Предварително бяха зададени и критериите за оценяване на проектите: прецизност на изработката, научна достоверност, оригиналност на презентирането, екипност на работата.

Представянето на проектите премина на високо ниво. Учениците от класа, пряко неангажирани с проектите, не останаха безучастни – на тях се падна трудната задача да влязат в ролята на жури. Те получиха оценъчни листи с темите на проектите, имената на участниците и четирите критерия за оценяване по шестобалната система. Проектите бяха представени заинтригуващо с презентации и снимки, включващи и процесът на изработването им. Така всички бяхме убедени в сериозното отношение, в желанието за работа, в креативността, във влагането на време и средства при направата на макетите. Видяхме как се прави цитоплазма от желатин, митохондрии от пластмасовата част на шоколадови яйца, апарат на Голджи от спагети, грани от зелени капачки, ядро от топка, рибозоми от леща, как бактериофага „прикляка” и инжектира своята ДНК в клетката гостоприемник.

В края на представянето всички участници бяха силно аплодирани. Журито оценяваше обективно и критично. Макар, че преобладаваха отличните оценки, след обработката на резултатите, проектите бяха класирани. Първото място беше отредено на проекта „Животинска клетка” на Атина Филева и Весела Недялкова.

Изработването и презентирането на макети на неклетъчни, клетъчни форми на живот и техните органели в края на раздела „Клетката – основна структурнофункционална единица на организмите” цели затвърдяване и надграждане на учебния материал, както и демонстриране на детайлни познания за устройството на вирусите и клетките. Една учебна цел, която в голяма степен беше постигната чрез подхода „Учене чрез правене”. Не закъсняха и много добрите резултати от последвалия тест.

 

Категории: Дейности и инициативи | Views: 1626 | Добавено от: Rebi | Rating: 5.0/1
Общо бр. коментари: 0
avatar