Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2013 » Април » 12 » Усвояване на текст описание и текст повествование в пети клас чрез средствата на изобразителното изкуство
10:07
Усвояване на текст описание и текст повествование в пети клас чрез средствата на изобразителното изкуство
В рамките на училищния план за вътрешно-квалификационна дейност, методическите обединения на учителите от начална училищна степен и български език и литература проведоха сбирка на тема „Усвояване на текст описание и текст повествование в пети клас чрез средствата на изобразителното изкуство”. В своята презентация Ирина Ризова – преподавател  по български език и литература, обоснова тезата, че проблемът за усвояването на различните видове текст в пети клас е неразривно свързан с проблема за адаптацията на учениците към особеностите на прогимназиалния  етап на обучение.Въпросът за приемствеността между двете степени по отношение на методиката и организацията на учебния процес е актуален и от решаването му зависи колко дълъг ще бъде процесът на приспособяване на ученика към новите условия. Тя сподели опита си по проблема как обучението по български език и литература може да бъде приведено в съответствие с готовността на учениците от пети клас да се адаптират към новите условия.
Повече от половината анкетирани ученици от шести клас считат, че рисуването в часовете по български език под формата на илюстрации, карти и други, е било приятно и полезно занимание. Тази практика от начална училищна степен успешно може да бъде продължена в обучението по български език и литература в пети клас и до голяма степен да повлияе върху по-лесната адаптация на подрастващите към новите образователни условия и успешното усвояване на видовете писмени и устни текстове. Към нея може да се подходи още в първите часове, когато въпросът за освобождаване на ученика от стреса е най-актуален. 
Зорница Апостолова 
 председател на Методическо обединение
 по български език и литератураКатегории: Дейности и инициативи | Views: 2142 | Добавено от: MRebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar