Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2014 » Август » 05

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2014 г. от 12.00 часа в сградата на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище – стаята на главните учители комисията, назначена със Заповед №1134/30.07.2014 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.


ПРЕГЛЕД НА СЪОБЩЕНИЕТО


 

Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:869 | Added by:Rebi | Date:05.08.2014 | Коментари (0)