Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2017 » Юли » 3 » Финализиране на проекта за кариерното ориентиране на учениците
10:24
Финализиране на проекта за кариерното ориентиране на учениците

През учебната 2016/2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе реализиран пилотният проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците от определените паралелки в начален етап се запознаха със света на труда и различните професии; в про­гим­на­зи­а­лен етап – с въпросите за се­бе­поз­на­нието и из­бора на об­ра­зо­ва­ние и кариера; в гимназиален - с взе­ма­не на ре­ше­ния за ка­ри­ер­но раз­ви­тие, про­уч­ва­не на па­за­ра на тру­да, уме­ния за кан­ди­дат­с­т­ва­не за ра­бо­та. При финализиране на проекта бяха проведени заключителните изяви. Най-малките участници демонстрираха наученото в организирания „Ден на професиите“ на 26.05.2017 г. в ЦМДИ – чрез етюди, песни и стихотворения. В прогимназиален етап бе организиран фо­рум „Мо­е­то бъ­де­ще“ на 12.06.2017 г. в концертната зала на училището, където учениците показаха знания и компетентности за различните професии.

На 28.06.2017 г. в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ Търговище бе финализиран проектът за гимназиален етап чрез заключително събитие „Ден на кариерата“. „Подготовка за заетост“ и „Управление на кариерата“ бяха основните акценти в интересната среща с успели представители на различни професии – бивши възпитаници на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Гостите споделиха вълнението си при трудния избор, който са направили, и радостта си от успешната си професионална реализация. Всеки от присъстващите ученици успя да се докосне до интересна страна от професиите на лекар, фармацевт, архитект, застраховател, полицай, зъботехник, археолог. Изпълненията на оперната певица Теодора Лавдинова, бивш възпитаник на училището, показаха, че изкуството има силата да обединява всички професии.

 

 

Йорданка Филева – главен учител

Категории: Кариерно ориентиране | Views: 913 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar