Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » Кариерно ориентиране
1 2 3 4 5 »

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:919 | Added by:Rebi | Date:27.10.2016 | Коментари (0)

През учебната 2016/2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе реализиран пилотният проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1506 | Added by:Rebi | Date:03.07.2017 | Коментари (0)

На 30.05.2017 г. учениците от ХІ г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха занятие тема "Има ли лесни решения", по плана на клуб „Кариера“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1343 | Added by:Rebi | Date:05.06.2017 | Коментари (0)

На 29.05.2017 г. учениците от ІХ б г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха занятие тема "Обобщаване на информацията и оценка на възможностите за кариерен избор" по плана на клуб „Кариера“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1121 | Added by:Rebi | Date:05.06.2017 | Коментари (0)

На 29.05.2017 г. учениците от ІХ б г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха занятие тема "Образователни алтернативи" по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1163 | Added by:Rebi | Date:05.06.2017 | Коментари (0)

На 18.05.2017 г. учениците от Х а г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха занятие тема "Моите предпочитания", от плана за работа на клуб „Кариера“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

 

 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:988 | Added by:Rebi | Date:26.05.2017 | Коментари (0)

На 15.05.2017 г. учениците от V г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха занятие тема "Аз искам да стана...", по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:749 | Added by:Rebi | Date:26.05.2017 | Коментари (0)

На 10.05.2017 г. учениците от VІ г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител М. Марчева, проведоха занятие тема "Искам да стана...", по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:822 | Added by:Rebi | Date:15.05.2017 | Коментари (0)

Учениците от І д клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха занятия по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001". Те посетиха Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" и на практика се запознаха с отговорната професия на пожарникаря. В Регионалната библиотека Търговище научиха интересни неща за работата на библиотекаря и получиха своите първи читателски карти.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1052 | Added by:Rebi | Date:12.05.2017 | Коментари (0)

На 27.04.2017 г. учениците от Х а клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха занятие на тема „Аз и моят избор" по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:817 | Added by:Rebi | Date:02.05.2017 | Коментари (0)

На 27.04.2017 г. учениците от VІІ в клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха занятие на тема „Посоката е ясна" по плана на клуб „Кариера“.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:793 | Added by:Rebi | Date:02.05.2017 | Коментари (0)

На 26.04.2017 г. учениците от VІ г клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха занятие на тема „Какви качества притежавам?" по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001".

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:811 | Added by:Rebi | Date:02.05.2017 | Коментари (0)