Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2017 » Февруари » 15
Графици за II срок на учебната 2016/2017
 
График за провеждане на контролни работи през II срок 2 - 4 клас ГРАФИК
График за провеждане на контролни и класни работи през II срок 5 - 8 клас ГРАФИК
График за провеждане на контролни и класни работи през II срок 9 - 12 клас ГРАФИК
График за провеждане на часове за СИП и ФУЧ ГРАФИК
График за провеждане на II Час на класа ГРАФИК
График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици ГРАФИК
График за приемен ден на родители ГРАФИК
 

 

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 

Прочети още ›››
Category:Графици | Views:1471 | Added by:Rebi | Date:15.02.2017 | Коментари (0)

 

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017 - 2018 г
След завършен VIII клас

>>> ДОКУМЕНТ <<<

 

Информация за графика на дейностите на училищната комисия по приемане на документи, класиране и записване на ученици в IX клас за учебната 2017/2018 г.

 

Училищната комисия по прием на ученици в IX клас ще извършва дейността си във времето, определено в т. 6 - т. 18 от график за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. (приложение към Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката) всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,30 ч.)


Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 

Прочети още ›››
Category:Прием в 9 клас | Views:1598 | Added by:Rebi | Date:15.02.2017 | Коментари (0)

 

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017 - 2018 г
След завършен VII клас

>>> ДОКУМЕНТ <<<

Информация за графика на дейностите на училищната комисия по прием на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 г.

Училищната комисия по прием на ученици в VIII клас ще извършва дейността си във времето, определено в т. 3, т. 5, т.10 - т. 18 от график за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. (приложение към Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката) всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,30 ч.


Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 

Прочети още ›››
Category:Прием в 8 клас | Views:1679 | Added by:Rebi | Date:15.02.2017 | Коментари (0)