Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2017 » Април » 18 » ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
12:51
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към II СУ „Професор Никола Маринов “

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

В качеството си на председател на обществения съвет към II СУ „Професор Никола Маринов“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 27.04.2017 г. , от 17,30 ч., в дирекцията на II СУ „Професор Никола Маринов “.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на I тримесечие за изпълнението на бюджета на училището за 2017г.

2. Определяне на представител на обществения съвет за участие в обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище, за предоставяне на равни възможности, за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

3. Определяне на представител на обществения съвет за участие в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на ДОС за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

4. Определяне на представител на обществения съвет за участие в обсъждане на създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

5. Определяне на представител на обществения съвет за участие в провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор“.

6. Определяне на представител на обществения съвет за участие в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Категории: Обществен съвет | Views: 631 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar