Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2016 » Ноември » 28 » Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране
09:22
Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране

На 22.11.2016 г. се проведе родителска среща на пилотните паралелки І д, ІІ в, ІІІ б, ІV б клас при II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, които работят по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Присъстваха лектори от Центъра за кариерно ориентиране към РУО Търговище, които разясниха целите на програмата. 

 

 

 

 

Йорданка Филева – главен учител

Категории: Кариерно ориентиране | Views: 1367 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar