Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2016 » Ноември » 28

Протокол № 2

за проведено заседание на обществения съвет към II СУ "Професор Никола Маринов"

 ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Обществен съвет | Views:557 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Община Търговище и Общинският съвет по наркотични вещества гр. Търговище организират

МЛАДЕЖКИ ХЕПЪНИНГ-КОНЦЕРТ
"ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! ЖИВЕЙ РАЗУМНО!"

ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СВЕТОВЕН ДЕН
ЗА БОРБА С ХИВ/СПИН

Прочети още ›››
Category:Актуални събщения | Views:793 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Начален етап

Прогимназиален етап Гимназиален етап

07.12.2016г. II и III клас

08.12.2016г. I и IV клас

От 18,00 часа

07.12.2016г. V – VIIIа,б клас

От 19,00 часа

08.12.2016г. VIIIв,г – XII клас

От 19,00 часа

 

Прочети още ›››
Category:Актуални събщения | Views:640 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 23.11.2016 г. учениците от VІІІ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител П. Борисова, проведоха второто занятие по проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Темата беше „Връзка между учебните предмети и избора на професия“. Старши учител по английски език Н. Петкова проведе занятието.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:702 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 21.11.2016 г. учениците от ХІІ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Светлана Василева,  проведоха занятие по темата „Моята мечтана професия", във връзка с проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:642 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 24.11. 2016 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведоха родителско-учителски срещи в пилотните паралелки от V до ХІ клас, за  запознаване на родителите с Програмата за кариерно ориентиране по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.  

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:544 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Във връзка с проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на 23.112016 г. учениците от ХІ г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Здравка Радева, посетиха Центъра по кариерно ориентиране Търговище и проведоха занятие на тема „Възможности за избор на висше образование в България и чужбина“.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:747 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

От 22 до 24.11.2016 г. в Арбанаси, В. Търново, се проведе квалификация на тема  „Обучение на учители, насочени към изграждане на практически умения за оценяване на учебници и учебни помагала“ в изпълнение на Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“. От Второ СУ „Проф.  Никола  Маринов” Търговище участваха шестима учители: Йорданка Филева, Елена Чукарева, Милена Тенчева, Мариана Неделчева, Венка Петрова, Цветелина Кирилова. 

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:1194 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 21.11.2016 г. учениците от ІХ б клас на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Св. Косева и педагогически съветник Ст. Калайджийски, посетиха Бюрото по труда Търговище по темата "Статусът на професиите". Посещението им е дейност по проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:975 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Петокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище с много ентусиазъм и вдъхновение изготвиха проекти по темата „Представяне и самопредставяне“, свързана с обучението по български език и литература по новата учебна програма. В изработването на своите проекти учениците използваха своите дигитални компетентности за изпълнение на поставената задача - представяне на  известна личност. 

Прочети още ›››
Category:Стратегия - грамотност | Views:1273 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Владислава Иванова Иванова  от Х г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище спечели златен медал в ІХ Национално състезание за ключови компетентности по природни науки на тема „Науката не е от вчера”, което се проведе  в Ловеч на 19 и 20.11.2016 г. Отборът, в който тя беше включена, се класира на първо място. Участваха 60 ученици от цялата страна, които не се познават. 

Прочети още ›››
Category:Конкурси | Views:1503 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 17.11.2016 г. първокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха кулинарен конкурс на тема „Да приготвим заедно“. Преди това класните ръководители организираха беседи с учениците относно техните хранителни навици – да се хранят в приятна обстановка, храната да бъде поднесена в красиви съдове, на чиста покривка и т. н. 

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:964 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

 

Наименование word pdf
Приложение №5 - потвърждение при отсъствие поради медицински причини документ документ
Приложение №6 - потвърждение при отсъствие поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование документ документ

 

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:2253 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 22.11.2016 г. се проведе родителска среща на пилотните паралелки І д, ІІ в, ІІІ б, ІV б клас при II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, които работят по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1369 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Учениците от VІ г клaс на Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ Търговище, с учител по български език и литература Симона Панова, работиха върху проект по зададена тема ,,Литературна и фолклорна приказка“. Шестокласниците имаха за задача да характеризират тези творби на словесното изкуство, представяйки приликите и разликите им; да аргументират своите отговори, като посочат за пример вече изучени художествени произведения – от Шарл Перо, Братя Грим, Ханс Кристиан Андерсен, Оскар Уайлд.

Прочети още ›››
Category:Стратегия - грамотност | Views:920 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 21.11.2016 г. в V „г” клас на Второ СУ „Професор Никола Маринов” Търговище, с класен ръководител Надка Владимирова, се проведе първото занятие по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Учениците гледаха филм на тема „Пътешествие в света на професиите”. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1120 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)