Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2016 » Ноември » 28 » Ученици от ІІ СУ Търговище - в Бюрото по труда
10:31
Ученици от ІІ СУ Търговище - в Бюрото по труда

На 21.11.2016 г. учениците от ІХ б клас на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Св. Косева и педагогически съветник Ст. Калайджийски, посетиха Бюрото по труда Търговище по темата "Статусът на професиите". Посещението им е дейност по проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Йорданка Филева – главен учител

Категории: Кариерно ориентиране | Views: 972 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar