Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2013 » Януари » 11

„История на геометрията”
Прочети още ›››
Category:"Коменски" | Views:1502 | Added by:MRebi | Date:11.01.2013 | Коментари (0)

Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище работи за втора учебна година по проект УСПЕХ - BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Специфичните извънкласни форми на работа в областта на изкуството допринасят за утвърждаване на ІІ СОУ като училище на талантите. Чрез екипната работа на учители, ученици, родители и на цялата училищна общност се реализират интересни и разнообразни дейности, спомагащи за осмисляне свободното време на подрастващите и за тяхната личностна изява. 

Прочети още ›››
Category:"УСПЕХ" | Views:926 | Added by:MRebi | Date:11.01.2013 | Коментари (0)