Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2013 » Януари » 15

Доставка чрез покупка на терминални работни места, компютърни системи и мултимедийни проектори, флашпамет, цифрови носители на информация за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции: І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище” ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х ). Техническите средства по позициите са подробно описани в т. ІІ Технически спецификации на Приложение №1.


КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ
 ДО 16:00 ч. 24.01.2013 г.
ПРИЕМАНЕТО НА ОФЕРТИ ПРИКЛЮЧИ

При нужда може да изтеглете Adobe Reader оттук 
Прочети още ›››
Category:Профил на купувача (Архив) | Views:906 | Added by:MRebi | Date:15.01.2013 | Коментари (0)

Общо събрание 10.01.2013 г.
Отдел: Финансово - Счетоводен
Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:958 | Added by:MRebi | Date:15.01.2013 | Коментари (0)