Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » Кариерно ориентиране
« 1 2 3 4 5

На 21.11.2016 г. учениците от ХІІ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Светлана Василева,  проведоха занятие по темата „Моята мечтана професия", във връзка с проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:635 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 24.11. 2016 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведоха родителско-учителски срещи в пилотните паралелки от V до ХІ клас, за  запознаване на родителите с Програмата за кариерно ориентиране по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.  

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:538 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Във връзка с проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на 23.112016 г. учениците от ХІ г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Здравка Радева, посетиха Центъра по кариерно ориентиране Търговище и проведоха занятие на тема „Възможности за избор на висше образование в България и чужбина“.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:741 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 21.11.2016 г. учениците от ІХ б клас на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Св. Косева и педагогически съветник Ст. Калайджийски, посетиха Бюрото по труда Търговище по темата "Статусът на професиите". Посещението им е дейност по проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:969 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 22.11.2016 г. се проведе родителска среща на пилотните паралелки І д, ІІ в, ІІІ б, ІV б клас при II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, които работят по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1364 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

На 21.11.2016 г. в V „г” клас на Второ СУ „Професор Никола Маринов” Търговище, с класен ръководител Надка Владимирова, се проведе първото занятие по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Учениците гледаха филм на тема „Пътешествие в света на професиите”. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1114 | Added by:Rebi | Date:28.11.2016 | Коментари (0)

Успешно стартираха дейностите по програмата за кариерно ориентиране и в гимназиален етап на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище – по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:960 | Added by:Rebi | Date:22.11.2016 | Коментари (0)

На 21 ноември 2016 година в шести „г” клас на Второ средно училище „Професор Никола Маринов” се проведе първото занятие по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:920 | Added by:Rebi | Date:22.11.2016 | Коментари (0)

На 2 ноември 2016 година в  седми „в” клас във Второ средно училище „Професор Никола Маринов” се проведе първото занятие проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1624 | Added by:Rebi | Date:09.11.2016 | Коментари (0)

На 28 октомври 2016 г. в дирекцията на II СУ „Проф. Никола Маринов“ членове на педагогическия екип по по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и класни ръководители на пилотни паралелки по проекта се срещнаха с представители на Центъра за кариерно ориентиране, гр. Търговище. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:700 | Added by:Rebi | Date:28.10.2016 | Коментари (0)

На 26.10.2016 г. в актовата зала на II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище се проведе работна среща на училищния екип по  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с класни ръководители и педагогически специалисти от училището. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1183 | Added by:Rebi | Date:28.10.2016 | Коментари (0)