Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2016 » Октомври » 27

На 26.10.2016 г. учениците от ХІ г клас на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Здравка Радева, проведоха час на класа на тема „Глобалното затопляне“ като част от инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“. Те работиха самостоятелно по проблема, поставен на вниманието им преди седмица.

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:789 | Added by:Rebi | Date:27.10.2016 | Коментари (0)

С тържество „Слава вам, будители народни!“ по случай 1-ви ноември на 26.10.2016 г. учениците от осми, десети и единадесети клас отбелязаха Деня на народните будители. В актовата зала на училището, под ръководството на старшите учители по история и цивилизация Катя Цветкова и Мария Вълчева, участниците представиха живота и делото на Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Петър Берон, Анастасия Димитрова, Иван Момчилов, Неофит Рилски.

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:1008 | Added by:Rebi | Date:27.10.2016 | Коментари (0)

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:926 | Added by:Rebi | Date:27.10.2016 | Коментари (0)

Учениците от Х г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Лазарина Стоянова, се включиха в „Най-големият урок в света“ -инициатива на УНИЦЕФ. Темата на урока, проведен на 26.10.2016 г., в часа на класа, беше „Как да се борим с бедността?”. Десетокласниците, разделени на 4 групи – „бедни”, „богати”, „средна  класа”, „депутати” - работиха за установяване проблемите на бедните, причините за бедността, пътищата за изкореняването й.

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:906 | Added by:Rebi | Date:27.10.2016 | Коментари (0)

„Час по толерантност“ проведоха учениците от V б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, с класен ръководител Йоана Маркова. На 25.10.2016 г. те се срещнаха с Бойко Янакиев – инспектор в Детска педагогическа стая, Областна дирекция на МВР Търговище. От неговата беседа децата научиха, че типичните младежки форми на насилие са телесна повреда,  заплашване,  принуда,  изнудване и грабеж,  противозаконно унищожаване или нанасяне на щета на чужда движима или недвижима вещ и др.

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:1063 | Added by:Rebi | Date:27.10.2016 | Коментари (0)