Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2016 » Октомври » 28

На 28 октомври 2016 г. в дирекцията на II СУ „Проф. Никола Маринов“ членове на педагогическия екип по по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и класни ръководители на пилотни паралелки по проекта се срещнаха с представители на Центъра за кариерно ориентиране, гр. Търговище. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:706 | Added by:Rebi | Date:28.10.2016 | Коментари (0)

На 26.10.2016 г. в актовата зала на II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище се проведе работна среща на училищния екип по  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с класни ръководители и педагогически специалисти от училището. 

Прочети още ›››
Category:Кариерно ориентиране | Views:1188 | Added by:Rebi | Date:28.10.2016 | Коментари (0)

За втора поредна година /2015, 2016/ учители и ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище  участват в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. За принос към световната инициатива Второ СУ Търговище получава специален сертификат от УНИЦЕФ България, като активен партньор в мисията да постигнем Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г.

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:794 | Added by:Rebi | Date:28.10.2016 | Коментари (0)

,,Всеки трябва да има равен достъп до образование“ – това бе темата на урока в часа на класа, чрез който на 24.10.2016 г. учениците от ХІІ в клас на Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Светлана Василева, се включиха в инициативата на УНИЦЕФ ,,Най-големият  урок в света“. Целта бе за пореден път зрелостниците да се убедят в силата на образованието.

Прочети още ›››
Category:Дейности и инициативи | Views:1004 | Added by:Rebi | Date:28.10.2016 | Коментари (0)