Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2016 » Октомври » 28 » За пореден път II СУ „Проф. Никола Маринов“ е пилотно училище по проект
14:54
За пореден път II СУ „Проф. Никола Маринов“ е пилотно училище по проект

На 26.10.2016 г. в актовата зала на II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище се проведе работна среща на училищния екип по  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с класни ръководители и педагогически специалисти от училището. Ръководителят на педагогическия екип по проекта и Директор на II СУ, госпожа Галя Панайотова и педагогическият съветник, Стойне Калайджийски, запознаха присъстващите с плана на училището за апробиране на Програма за кариерно ориентиране на учениците и плана за работата на клуб „Кариера“ за месеците ноември и декември 2016 г. Обсъдени бяха въпроси, свързани с предстоящите дейности за кариерно ориентиране на младите хора.

За пореден път II СУ „Проф. Никола Маринов“ е пилотно училище по проект заедно с още 41 училища в страната. 

 

Категории: Кариерно ориентиране | Views: 1186 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
omForm">
avatar