Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2015 » Януари » 30 » Отчет на комисията по БДП
10:43
Отчет на комисията по БДП

Отчет на комисията по БДП
в края на първи учебен срок за
учебната 2014/2015 г.

 

 

Във връзка със заложените дейности по плана на УК по  БДП за учебната 2014/2015г.  с учениците от Второ СОУ,,Проф.Н.Маринов“ се проведоха редица мероприятия и инициативи.

1. На проведени родителски срещи през м.септември/октомври съвместно с родителите се определи ,, Най-безопасния път от училище до дома“ за учениците от 1-4 клас и бе попълнена Маршрутна карта, която се съхранява от класните ръководители .

2. Родителите на първокласниците попълниха Контролен лист за оценка на условията за придвижване,опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника от дома до училище и обратно.

3. През седмицата от 10 до 16 ноември 2014г. / в рамките на Часа на класа/ във всички класове на училището се отбеляза датата 16.11. – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, като учениците се запознаха със смисъла на това възпоменание, с целите за провеждане на такъв ден, отбелязването му по света, със службите, които първи посещават тежките ПТП.

4. Училищната комисия по БДП във Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“ инициира конкурс за рисунка на тема: „Правилата за безопасно движение помни, своя живот опази”, а с отличените рисунки се подреди изложба във фоайето на І етаж на училището.Изложбата бе открита от полицейски инспектор Пламен Петков от КАТ –Търговище.

5. Учениците от начален етап 1-4 клас посетиха постановка на ДТ Търговище ,,Калпазански рай“, посветена на безопасността по пътищата и превенция за опасностите при движение с МПС.

6. На 12.11.2014г. УК БДП на Второ СОУ с подкрепата на КАТ „Пътна полиция” проведоха:

  • Среща на учениците от 4 клас с униформени служители на КАТ-Пътна полиция и дискусия по проблемите на пътната безопасност.
  • Демонстрация на техника и сигнализация с полицейски автомобил/ двор на училището/ с ученици от начален етап.
  • Прожектиране на образователни филми по пътна безопасност „Децата на пътя”- в Актовата зала на училището.
  • Учениците от ПИГ се запознаха с правилата на пътното движение чрез компютърни презентации, а под ръководството на своите възпитатели, децата наблюдаваха движение на пътно - транспортни средства и пешеходци на близкото до училище кръстовище.

7. УКБДП изготви и изпрати ДОКЛАД / изх. №2973/18.11.2014г./ до Кмета,Началника на РИО и Началника на КАТ- Търговище с предложения за осигуряване безопасността на учениците в района на училището ни. При изготвяне на доклада е взето и мнението на родители от проведени анкети и обработени чек листове , свързани с безопасността на децата в училище.

8. В края на 1 срок всички ученици от 1 до 8 клас успешно попълниха срочните тестове по БДП.Контролните карти се съхраняват от членовете на УКБДП при Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“

30.01.2015г.
Търговище

Пламен Иванов - пом.-директор УД
Председател на УКБДП
при Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“

 

Категории: Безопасност на движението по пътищата | Views: 4348 | Добавено от: Rebi | Rating: 5.0/1
Общо бр. коментари: 0
avatar