Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

 

Начало » 2014 » Април » 7 » Отлагане от училищно обучение на деца, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2014/2015 г
10:43
Отлагане от училищно обучение на деца, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2014/2015 г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За отлагане от училищно обучение на деца, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2014/2015 г., но здравословното им състояние не позволява това, е необходимо в срок от 04.04.2014 г. до 30.04.2014 г. да се подадат в Регионален инспекторат по образованието гр. Търговище следните документи: заявление от родител/настойник; удостоверение за раждане на детето; протокол /актуален/ от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия; лична амбулаторна карта /здравен картон/, съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи и други документи, които удостоверяват заболяването /електроенцефалограма, психиатричен статус, неврологичен статус, соматичен статус, аудиограми и др. в зависимост от заболяването/; служебна бележка, че детето се обучава в подготвителна група/подготвителен клас и психолого-педагогическа характеристика, издадени от детската градина или училището, в което се обучава детето. Уведомявам Ви, че се отлагат само деца с тежки заболявания.

Информация за заболяванията и документите, с които се приемат децата за отлагане за една учебна година, които следва да постъпят в І клас, но здравословното им състояние не позволява това, се съдържа в чл. 6а, ал. 4, т. 3 и § 3а, т. 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания на Министерството на образованието и науката.

Родителите ще бъдат уведомени допълнително за датите на заседанията на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО – гр. Търговище. 

 

Категории: Актуални събщения | Views: 2052 | Добавено от: Rebi | Rating: 0.0/0
Общо бр. коментари: 0
avatar