Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница - http://2su-tg.com, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

 

Начало » 2016 » Септември » 26

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА
В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:1051 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ВЪВ II СУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:858 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
НА II СУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:656 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:1059 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА
РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
УЧЕБНА 2016/2017 г.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:906 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
2016-2020 г.

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:1153 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
НА II СУ "ПРОФ. НИКОЛА. МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:829 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ
ВЪВ II СУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ"
2016/2017 ГОДИНА.

 

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:882 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА II СУ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ"
2016 - 2020 ГОДИНА

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:748 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА II СУ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДОКУМЕНТ

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:659 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)

 

Училищен учебен план
2016/2017 г.

Прочети още ›››
Category:Правилници и наредби | Views:932 | Added by:Rebi | Date:26.09.2016 | Коментари (0)